נוטריון, צוואות, ירושות -עורך דין מקצועי לעניין צוואה וירושה

תפקידו של הנוטריון הוא תפקיד עם הרבה אחריות ורגישות, מסיבת רגישותו של התפקיד, תנאי מוקדם לשמש כנוטריון הוא התמחות ועבודה כעורך דין לתקופת זמן שלא פחות מעשר שנים, עורך דין שלא הורשע בעבירה פלילית ואדם אמין שאפשר לסמוך עליו בלי כל צל של ספק.


על אודות תפקידו של הנוטריון

1. תרגום מסמכים – במידה ורוצים לתרגם מסמכים משפה לשפה ולקבל תרגום מאומת ומדויק, צריך אישור נוטריוני מכל נוטריון שמעיד שהתרגום נאמן ומתאים למסמך המקורי. אם צריך להעביר מסמכים רשמיים ממדינה אחת למדינה שנייה , כגון מסמכים רפואיים , עסקיים או אישורים של סטודנטים לצורך לימודים מומלץ להיעזר בכל נוטריון , האישור של כל נוטריון תקף אף בארצות זרות.

2. בשנת 1967 נחקק חוק הנוטריון בכל הנושאים השייכים לתרגום מסמכים. את הסמכות לאישור מסמכים ותרגומים כאלה ואחרים מקבל כל נוטריון מכוח חוק זה . תרגום, אפילו הטוב ביותר, אין לו כוח משפטי אם לא קיבל את האישור ואת החתימה של נוטריון מורשה הנותן לו את המעמד המשפטי.

3.חתימת הסכמי ממון הוא גם נושא שבסמכותו של נוטריון. חתימת נוטריון על הסכם ממון בין בני הזוג מעניקה להסכם תוקף משפטי המחייב את שני בני הזוג.

4. העתק זהה למקור – פעמים רבות אנו נזקקים לספק אישורים רבים ומסמכים כאלה ואחרים, אולם איננו רוצים לתת את המסמך המקורי. מכיוון שחתימתו של נוטריון על הדוקומנט קובעת שהוא אמיתי, את המסמכים האורגינליים יהיה אפשרי להשאיר ברשותינו,ליצור העתק מהמסמך ולקבל עליו חתימת נוטריון.

5. חתימת צוואות- צוואה שנחתמה על ידי נוטריון, יש לה תוקף מיוחד ומסובך לערער עליה גם אם יתעוררו חיכוכים בין היורשים.

כותבים צוואה? מומלץ לחתום רק בפני נוטריון

1. אם כל אדם מבקש לצוות על אודות רכושו לאחר מותו, הוא צריך לסדר צוואה שהנה מסמך משפטי. מבחינה חוקית אפשרי לעשות צוואה החתומה על ידי שני עדים ולא צריך חתימה של עורך דין או נוטריון מורשה. שני העדים מאשרים כי בעל הצוואה חתם בנוכחותם על הצוואה וכי הוא חתם כשדעתו צלולה.

2. לעתים, לאחר פטירתו של אדם מתגלות מחלוקות ומריבות בין היורשים. לא אחת סכסוכי צוואות רבים מגיעים אל בית המשפט. במידה והצוואות חתומות על ידי נוטריון לא קל לערער עליהן. החוק מכיר במעמדו המיוחד של כל נוטריון ועל פי רוב אינו מערער על חתימתו.

3. אנשים רבים המבקשים למנוע מריבות קשות ומחלקות שונות בקרב היורשים ואשר רוצים כי רכושם יחולק בהתאם לרצונם, מקפידים לחתום על צוואות בפני נוטריון מורשה.

 

כל מה שרצית לדעת אודות ירושות

1. הרכוש והנכסים של כל אדם, נכסי דניידי ונכסי דלא ניידי כלולים בגדר של עזבון שמשאיר המנוח ומוריש אותם לבני המשפחה.

2. בשנת 1965 חוקקה כנסת ישראל את חוק הירושות. בחוק הירושות יש פירוט של הדרכים היאך וכיצד נעשית חלוקת הירושות. כאשר אנו מעוניינים להוריש את הירושה בדרכים אחרות, לא לפי חוק הירושות, יש צורך לערוך צוואה. למשל, אם הורה חפץ להוריש לאחד הבנים או הבנות יותר מלאחרים או שיש רצון להוריש כספים או רכוש לארגונים פילנטרופיים ואחרים או למוסדות .

3. על מנת שלא יהיו בעיות ירושה, חשוב להחתים נוטריון על הצוואה.

יודל'ה – לוח בעלי מקצוע חינם!

בעל מקצוע או נותן שירותים?
הרשם עכשיו ללוח בעלי המקצוע
החזק ביותר בארץ.