תנאי השירות

בפרסום כרטיסך באתר, הינך מקבל עליך את כל תנאי השימוש באתר

  • נוסח התנאים רשום בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד
  • הביטוי “תוכן” מתייחס לכל סוג של קניין רוחני, לרבות טקסט, תמונה, וידאו, אודיו, סימנים מסחריים וכיו”ב
  • הנהלת האתר אינה אחראית לנזקים כלשהם שיגרמו למפרסם או בעקבות פירסומו
  • יחד עם זאת, הנהלת האתר רשאית להסיר מהאתר כל תוכן שפורסם בו, לפי ראות עיניהם וללא הזהרה מוקדמת.
  1. הינך מצהיר שאתה בגיר (מעל גיל 18) ואינך מנוע מלפרסם באתר על פי צו בית משפט
  2. הינך בעליו החוקי לפי חוק זכויות יוצרים, או ברשות בעל התוכן החוקי
  3. אין לפרסם פרסום פוגעני ביחיד או ברבים
  4. אין לפרסם תוכן בעל אופי בוטה
  5. אין לפרסם תוכן בלתי חוקי
  6. אין לפרסם תוכן המועתק מאתרים אחרים

יודל'ה – לוח בעלי מקצוע חינם!

בעל מקצוע או נותן שירותים?
הרשם עכשיו ללוח בעלי המקצוע
החזק ביותר בארץ.