מפקחי בניה

תפקידתם של מפקחי בניה

תיאום ביצוע עבודה מול קבלן. מציאת קבלני משנה והעסקתם פיקוח על איכות העבודה ואיכות החומרים מעקב אחר לולחות הזמנים בפרוייקט

מעקב ווידוא כי העבודה נעשית בצורה מקצועית ולפי המפרט

מעקב שוטף אחר התקדמות הביצוע וההתאמה ללוח הזמנים.

מעקב אחר התקציב – עמידה בתקציב

אישור חשבונות שמגיש הקבלן והתאמתם לשלב בבניה בו נמצאים.

אישור המבנה עם סיום הקבלן את עבודות הבניה

מפקחי בניה בצפון

גיורא גרבר- מפקח בניה

מפקחי בניה במרכז

י. מנדלברג -חברת מפקחי בניה. מהנדס בנין ופקח בניה מורשה

מפקחי בניה בדרום

זכריה שנפר -פיקוח בניה וניהול פרוייקטים

אלגן – מהנדס בניין בכיר, ביקורת מבנים, בדיקת ליקויי בניה, איתור נזילות בבתים, רטיבות בתוך קירות ועוד http://www.bedekb.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94/